Hitta grundskolor

Här finns kontaktuppgifter till alla grundskolor i Göteborg - både kommunala och fristående. Du kan sortera efter stadsdel, inriktning eller om skolan är kommunal eller fristående.

Om du söker efter skolor som har hela klasser med elever i grundsärskola, gå till sidan Hitta grundsärskola för kontaktuppgifter.

Etsi peruskoulut

Härlandatjärnskolan F-9

Härlandatjärnskolan startade läsåret 2020/2021. Skolenheten är för tillfället placerad i Parkskolans lokaler på Virginsgatan 38 i väntan på att Härlandatjärnskolan ska få egna nya lokaler på Smörlottsgatan 140. Härlandatjärnskolan går att önska som skola precis som vanligt.

De nya lokalerna för Härlandatjärnskolan är planerade att öppna höstterminen 2022, och Härlandatjärnskolan blir då en F-9 skola med två parallella klasser i varje årskurs. Den nya skolan kommer att finnas på Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan i området Härlanda Tjärn.

Telefon
031-365 52 83
Besöksadress
Virginsgatan 38
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Har du synpunkter eller frågor kring grundskolan kan du även kontakta grundskoleförvaltningen.