Hitta grundskolor

Här finns kontaktuppgifter till alla skolor med förskoleklass till årskurs 9 i Göteborg - både kommunala och fristående. Du kan sortera efter stadsdel, inriktning eller om skolan är kommunal eller fristående.

Om du söker efter skolor som har hela klasser med elever i grundsärskola, gå till sidan Hitta grundsärskola för kontaktuppgifter.

Jämför grundskolor

Gärdsmosseskolan F-6

Foto: Peter Svensson

Gärdsmosseskolan ligger i Bergsjön och är en F–6 skola med två fritidshem. Lilla fritids är för barn i förskoleklass och Åk 1. Stora fritids är för barn i Åk 2 – 6. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till förskoleklassen och skolan för alla de barn som vistas där.Gärdsmosseskolan ligger i västra Bergsjön, vackert inbäddad i naturen, och är fri från störande trafikleder.För närvarande går det cirka 330 elever på skolan. Skolan byggdes ut, renoverades och blev klar till höstterminens start 2010. Stort fokus läggs på språkutveckling och skolan har eget skolbibliotek.

När barn och ungdomar kommer till förskola, skola och skolbarnsomsorg inom stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg möter de en pedagogisk helhet från 1-16 år. Verksamheten främjar och utvecklar en förståelse för människors lika värde och demokrati. Trygghet, nyfikenhet, motivation och lust att lära är viktiga ledord.

Telefon
031-365 46 70
Besöksadress
Galaxgatan 3
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Rektorsexpedition
Jämför grundskolor

Har du synpunkter eller frågor kring grundskolan kan du även kontakta grundskoleförvaltningen.