Hitta grundsärskola

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Om ditt barn går i grundskoleklass tillsammans med grundskolans elever så söker du kontaktuppgifter under grundskolor.

Om ditt barn går i grundsärskoleklass finner du skolenheterna på den här sidan.

Kungsladugårdsskolan 1-6 grundsärskola

Kungsladugårdsskolan. Foto: Robert Ivarson

På Kungsladugårdsskolan finns grundsärskola från årskurs 1 till 6.
Eleverna är uppdelade i fyra grupper. I grundsärskolan på anpassas undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättning. Grundsärskolan är en rättighet för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som därför inte når upp till grundskolans kunskapskrav.

Telefon
031-367 40 21
Besöksadress
Birger Jarlsgatan 1
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Jessica Erenmalm, rektor
Om grundsärskola i Göteborgs Stad
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser.

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen.