Hitta grundsärskola

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Om ditt barn går i grundskoleklass tillsammans med grundskolans elever så söker du kontaktuppgifter under grundskolor.

Om ditt barn går i grundsärskoleklass finner du skolenheterna på den här sidan.

Filtrera

Hittade 32 st
Visa som:
 • Lärjeskolan F-9

  Kommunal, Angered
  Lärjeskolan öppnar höstterminen 2021.
 • Move & Walk

  Fristående, Norra Hisingen
  Move & Walk är en fristående grundsärskola som välkomnar elever med neurologiska funktionsnedsättningar. Skolan har ett unikt upplägg där Konduktiv Pedagogik (KP) har integrerats med läroplan och kursplaner. Eleverna arbetar utifrån sina egna för...
 • Nordhemsskolan 7-9 grundsärskola

  Kommunal, Majorna-Linné
  På Nordhemsskolan finns grundsärskoleklasser för årskurs 7-9. Om ditt barn läser efter grundsärskolans kursplan finns det stora möjligheter till undervisning som är anpassad efter olika behov. Vi har flera pedagoger med hög kompetens och stor erfaren...
 • Nytorpsskolan 4-9 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Nytorpsskolan ligger vackert belägen i Hammarkullen, alldeles intill ett litet skogsområde.  Kontaktuppgifter till grundsärskolan
 • Olshammarskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Norra Hisingen
  Olshammarskolan finns för de elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Här går 25 elever fördelat på fem klasser. Skolan ligger i ett grönområde som är lugnt och tryggt. Vår stor...
 • Påvelundsskolan 1-6 grundsärskola

  Kommunal, Västra Göteborg
  Klasserna är små och personaltätheten hög. På vår grundsärskola, som kallas Solsidan, arbetar fem personer. Drama och musik är vardagliga inslag på Solsidan.
 • Rannebergsskolan 1-3 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  På Rannebergsskolans grundsärskola har vi undervisning från 1-3. I gruppen finns både pedagoger och assistenter som samverkar kring barnens hela dag. Stort fokus läggs på den kommunikativa utvecklingen med hjälp av bildstöd, tecken som stöd och det t...
 • Solbackeskolan 1-6 grundsärskola

  Kommunal, Östra Göteborg
  I en särskild undervisningsgrupp för yngre barn bedrivs undervisning grundad på elevens individuella mål. Fokus ligger på att stärka elevens jag-uppfattning samt att utveckla förmågan till socialt samspel. Med helhetssyn på eleven följer samverkan me...
 • Torslandaskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Västra Hisingen
  Torslandaskolan grundsärskola åk 1-9 är ett alternativ till grundskolan för de elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar. Vår helhetsidé är elevernas rätt till kommunik...
 • Tretjärnsskolan 1-3 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Tretjärnsskolan är en grundskola och särskola som ligger i södra Lövgärdet i Angered. Skolan ligger nära Vättlefjäll och Surtesjön där det finns goda möjligheter för undervisning utomhus och härliga naturupplevelser, lek och rörelse varje dag, året r...