Hitta grundsärskola

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Om ditt barn går i grundskoleklass tillsammans med grundskolans elever så söker du kontaktuppgifter under grundskolor.

Om ditt barn går i grundsärskoleklass finner du skolenheterna på den här sidan.

Filtrera

Hittade 32 st
Visa som:
 • Bergsgårdsskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Bergsgårdsskolans grundsärskola har elever från årskurs 1 - 9. Skolan ligger nära Hjällbo centrum. I närheten till skolan finns fina naturområden. På skolan finns fyra grundsärskoleklasser med elever som läser ämnen eller ämnesområden. I alla klasse...
 • Bergsjöskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Östra Göteborg
 • Bjurslättsskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Lundby
  Vi är en grundskola med cirka 550 elever som ligger i hjärtat av Lundby, nära Wieselgrensplatsen. Här arbetar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola nära varandra för att på så sätt skapa en helhet för eleverna.
 • Emmaskolan 1-3 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Nära Hammarkullen i natur med mycket skog, ligger denna nybyggda , ljusa F-6 skola. Här finns en särskoleklass med både grundsär- och träningsskoleelever. Datorer är viktiga i verksamheten. Gården och närmiljön inbjuder till utomhusaktiviteter för a...
 • Eriksboskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Eriksboskolan grundsärskola har elever från årskurs 1 - 9 och skolan ligger i området Eriksbo i Hjällbo. Runt skolan finns närheten till naturen och strövområden. På skolan finns två grundsärskoleklasser med elever som läser ämnesområden. I alla kla...
 • Frejaskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Västra Göteborg
 • Frölundaskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
 • Frölundaskolan Bräcke 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
 • Gamlestadsskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Östra Göteborg
  Grundsärskolan är en integrerad del av Gamlestadsskolans verksamhet. På Gamlestadsskolan kan eleven vara individintegrerad eller gå i klass. En av klasserna har inriktning mot funktionshindret autism.
 • Hammarkullsskolan 1-3 grundsärskola

  Kommunal, Angered
  Varje barn har rätt att utvecklas, känna trygghet och erfara den glädje som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. På Hammarkullsskolan arbetar vi för att skapa en god lärandemiljö för eleverna och ge dem möjlighet till en god kunskapsu...
 • Hinnebäckskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Norra Hisingen
  Hinnebäcksskolan finns för de elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning. Undervisningen sker efter Grundsärskolans kursplan med inriktning ämnesområden.
 • Hovåsskolan Läsö 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  För elever i årskurserna 1-9
 • Högsbogårdsskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Högsbogårdsskolan är en grundsärskola för elever på tidig utvecklingsnivå med rörelsehinder och i behov av alternativ kompletterande kommunikation. Skolan ligger nära Svaleboskogen. Närmiljön är varierande och på skolgården finns gungor och en odling...
 • Kannebäcksskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Västra Göteborg
  Kannebäcksskolan är en grundsärskola där eleverna läser ämnen och/eller ämnesområden. Vi är en tvåspråkig skola med teckenspråk och svenska. Våra elever kommer både från Göteborg och olika grannkommuner.
 • Kungsladugårdsskolan 1-6 grundsärskola

  Kommunal, Majorna-Linné
  På Kungsladugårdsskolan finns grundsärskola från årskurs 1 till 6. Eleverna är uppdelade i fyra grupper. I grundsärskolan på anpassas undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättning. Grundsärskolan är en rättighet för elever som har en u...
 • Kvibergsnässkolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Östra Göteborg
  Kvibergsnässkolan är en av tre regionala skolor i Göteborg för elever med autism. Personalen består av förskole- och grundskolelärare och elevassistenter med mycket vidareutbildning inom autism. Eleverna har individanpassad undervisning med tydliggör...
 • Kärralundsskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal
  Mer information kommer.
 • Kärraskolan 1-9 grundsärskola

  Kommunal, Norra Hisingen
  Här anpassas elevens skoldag efter individuella behov. De elever som har förmåga och möjlighet deltar efter egna förutsättningar i grundskolans arbete. De elever som går i grundsärskolan erbjuds fritidshem på bojen Grön för de yngre eleverna eller B...