Lämna inkomstredovisning för fritidshem

Avgiften för fritidshem baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Du kan antingen göra det direkt här på webben eller genom att fylla i och skicka in en blankett. (Observera att du inte kan lämna din inkomstuppgift i denna e-tjänst om ditt barn har sin placering på ett fristående fritidshem.)

När du tackar ja till en plats på fritidshem ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst.

Om familjens inkomst ändras, eller om familjeförhållandena ändras, ska du lämna in en ny inkomstuppgift. En gång per år får du en påminnelse om att uppdatera dessa uppgifter. Vi skickar påminnelser löpande under året.

Information och regler

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hela hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn. Det gäller även inkomster från utlandet.

Du ska bara uppge skattepliktiga inkomster och ersättningar. Det är:

  • Lön före skatt (bruttolön),
  • pension (inte barnpension),
  • livränta (bara skattepliktig del),
  • föräldrapenning,
  • sjukpenning,
  • arbetslöshetsersättning/ alfakassa,
  • vårdbidrag (endast skattepliktig del),
  • sjukersättning/aktivitetsersättning,
  • aktivitetsstöd,
  • familjehemsföräldrars arvodesersättning och/ eller familjebidrag i form av familjepenning.

Så här gör du

Ange eller ändra inkomstuppgift på webben

Du behöver e-legitimation eller Bank-ID för att logga in. Du använder samma e-tjänst som förskolan.

Lämna inkomstredovisning

Ange eller ändra inkomstuppgift via blankett

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten för familje- och inkomstredovisning.

Blankett för familje- och inkomstredovisning