Fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats på fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats i fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Plats i fritidshem eller familjedaghem erbjuds i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Du kan också söka plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling.

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Den högsta avgiften är 986 kronor per månad.

Avgiften för fritidshem baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Du kan antingen göra det direkt här på webben eller genom att fylla i och skicka in en blankett. (Observera att du inte kan lämna din inkomstuppgift i denna e-tjänst om ditt barn har sin placering på ett fristående fritidshem.)

Här hittar du blanketter och information om hur du ändrar i ditt barns schema, byter fritidshem eller familjedaghem och hur du gör om du vill avsluta ditt barns placering i fritidshemmet.

Från och med höstterminen det år då eleven fyller tio år kan kommunen istället för fritidshem och familjedaghem erbjuda öppen fritidsverksamhet.

Familjedaghem är ett alternativ till förskola. Här arbetar dagbarnvårdare med pedagogisk omsorg i sitt hem.