Fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats på fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Om fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats i fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Ansök till fritidshem

Plats i fritidshem erbjuds i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Du kan också söka plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling.

Avgifter, taxor och inkomstredovisning för fritidshem

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Den högsta avgiften är 986 kronor per månad.

Säga upp plats eller ändra schema

Här hittar du blankett och information om hur du gör om du vill avsluta ditt barns placering i fritidshemmet eller ändra schemat.

Hitta öppen fritidsverksamhet

Från och med höstterminen det år då eleven fyller tio år kan kommunen istället för fritidshem erbjuda öppen fritidsverksamhet.