Ansök till fritidshem, fritidsklubb

Plats i fritidshem, fritidsklubb eller familjedaghem erbjuds i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Du kan också söka plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling.

När du ansöker är du som vårdnadshavare skyldig att uppvisa intyg som styrker att du arbetar eller studerar.

Information och regler

Du ansöker om en plats till fritidshem, fritidsklubb så fort du vet i vilken skola ditt barn ska gå.

Alla barn vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt till en plats i fritidshem. Om du får sjukpenning, sjukersättning eller ålderspension kan du ansöka om plats för ditt barn inom fritidshem eller pedagogisk omsorg, så kommer vi att pröva din ansökan. Du ska på begäran kunna lämna sjukintyg till förvaltningen.

Om du är föräldraledig får ditt barn behålla platsen i en månad efter att du börjat föräldraledigheten. Fortsätter du att arbeta eller studera i stället för att ta ut föräldraledighet, får det äldre syskonet behålla sin plats. Du ska lämna intyg från arbetsgivare eller skola som visar omfattningen av ditt arbete eller dina studier.

Om du är arbetssökande får ditt barn behålla platsen i en månad.

  Så här gör du

  Fyll i blanketterna för ansökan samt familje- och inkomstredovisning och skicka till grundskoleförvaltningen. Du kan även ändra din inkomstuppgift direkt på webben.

  Ansökan till fritidshem eller familjedaghem

  Familje- och inkomstredovisning

  Ändra din inkomstuppgift direkt på webben (Du använder samma tjänst som för förskolan)

  Grundskoleförvaltningen skickar ut platserbjudande till dig via e-post och/eller sms. Om du saknar svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter skickas platserbjudandet via post.

  Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?