Ansök till fritidshem, fritidsklubb

Plats i fritidshem, fritidsklubb eller familjedaghem erbjuds i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Du kan också söka plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling.

När du ansöker är du som vårdnadshavare skyldig att uppvisa intyg som styrker att du arbetar eller studerar.

    Information och regler

    Bor du utanför kommunen men tänker flytta till Göteborgs kommun inom sex månader, har du rätt att ansöka om plats för ditt barn i skolbarnomsorgen. Om du inte vet vilken stadsdel ni kommer att bo i, använd blanketten och skicka den till grundskoleförvaltningen. När du sedan fått bostad ändrar du i din ansökan genom att kontakta grundskoleförvaltningen på nytt.

      Så här gör du