Ansök till förskoleklass

Här kan du ansöka om plats i förskoleklass i kommunala skolor. Du ansöker inför höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Ansökningstiden pågår mellan 15 november och 15 januari. Alla ansökningar behandlas som om de vore inskickade samtidigt. Svar på ansökningar för 2018 skickades ut under vecka 10.

1 juli blir förskola och grundskola egna förvaltningar

20 juni 2018 Den 1 juli 2018 bildas två nya förvaltningar i Göteborgs Stad, en för förskolan och en för grundskolan. Tidigare har stadsdelarna haft ansvaret för förskolorna och grundskolorna i staden. 1 juli blir förskola och grundskola egna förvaltningar

Information och regler

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 om obligatorisk förskoleklass. Skolplikten gäller från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklassen obligatorisk för alla barn i Sverige.
Ändringen gäller från den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de barn som börjar höstterminen 2018.

Läs information om förskoleklass innan du ansöker.

Så här gör du

Ansökningstiden via webben har gått ut. Om du inte har ansökt än kan du fortfarande ansöka via blankett.

Ansök direkt på webben

Webbansökningarna öppnar vid nästa ansökningsperiod den 15 november 2018. Då kan du ansöka om förskoleklass direkt här på webben.​

Ansök via blankett

Ansök genom att fylla i och skicka in blanketten till grundskola@grundskola.goteborg.se

Ansök till förskoleklass Behöver du hjälp med att fylla i ansökan kan du vända dig till grundskolans svarsgrupp.