Så fungerar förskola, familjedaghem

I förskolan ingår undervisning med läroplanens mål som utgångspunkt. Verksamheten följer Skolverkets lagar och krav och har barnens lärande och utveckling i centrum. Det är politikerna i förskolenämnden och kommunstyrelsen som bestämmer reglerna för förskola och familjedaghem.

Du som arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig och bor i Göteborgs Stad kan ansöka om förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när hen börjar i förskola. Vid särskilda skäl kan även barn som bor utanför Göteborg ha rätt till plats.

Från och med höstterminen 2019 använder Göteborgs Stad ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider.

Förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) erbjuds i den omfattning som det behövs, med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.

Att börja i förskolan är en ny och spännande tid för både dig och ditt barn. Vi hoppas att ni ska trivas och att tiden på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik för hela familjen. Har du frågor kan du alltid prata med personalen på din förskola, eller kontakta förskoleservice.