Lov- och studiedagar i förskolan

Här finns information om när förskolan har lov- och studiedagar.

Lov- och studiedagar för förskolorna under 2019

De här datumen har alla kommunala förskolor studiedag och därför stängt.

​Vårterminen: 7 januari och 17 juni.

Höstterminen: 19 augusti och 28 oktober.

2019 har Göteborgs Stads förskolor sommarstängt under veckorna 28-31.