Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Beryllgatan 1 förskola

Latifa Zuwa

Förskolan Beryllgatan 1 är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som ligger i Gullringen. Förskolan öppnade i nybyggda lokaler 2015. Vi är en giftfri förskola, både när det gäller själva byggnaden och de saker som används i vår verksamhet. Vi har åldersindelade grupper, vilket gör det lättare att bygga upp en miljö som passar alla barn i gruppen och som är anpassad för deras skapar- och upptäckarglädje.

Telefon
031-366 14 64
Besöksadress
Beryllgatan 1
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Linda Geijer, rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.