Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Bergartsgatan 1 förskola

Foto: Maria Giuliano

Förskolan Bergartsgatan öppnades i mars 2015 och består av sex olika hemvister, fyra torg, två ateljéer och en inomhusscen. Förskolan ligger i villaområdet Källehöjden i Backa Aröd i ett naturskönt område med direkt anslutning till skogen, nära till skolor, och flera busshållplatser. Arkitekturen är unik och inbjuder till kreativitet, lek och positiva sinnesupplevelser. Innemiljön har många olika pedagogiska lärmiljöer och mötesplatser för att utmana barnens olika uttryckssätt, lek och nyfikenhet.

Du sjukanmäler ditt barn direkt till respektive hemvist. Se telefonnummer nedan.

Telefon
031-366 90 51
Besöksadress
Bergartsgatan 1
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Jessica Fägerhag, rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.