Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Bankebergsgatan 5 förskola

Ingång till Bankebergsgatans förskola. Foto: Helena Välkki

Förskolan består av tre avdelningar Hemulen, Mumintrollet och Snusmumriken. På avdelningarna finns barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har stor lummig, utmanande gård med lekplatser och mycket grönska som inbjuder till många olika aktiviteter. Vi använder gården i alla väder och är ute varje dag. Våra lärmiljöer är föränderliga då vi hela tiden utmanar vår verksamhet efter gruppens intressen & behov.

Telefon
031-366 12 26
Besöksadress
Bankebergsgatan 5
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Förskolechef Solvig Anstensen
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.