Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Bollplansgatan 2 förskola

Förskolan Bollplansgatan 2 består av fyra avdelningar. Avdelningen Trädet är för barn i åldrarna 1 till 3 år. Avdelningen Diamanten är för barn i åldrarna 1 till 5 år. Avdelningarna Juvelen och Grodan är för barn i åldrarna 3 till 5 år.

Telefon
031-367 66 08
Besöksadress
Bollplansgatan 2
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Christer Andersson, rektor
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Har du synpunkter eller frågor kring förskolor, ansökan eller regler så kan du kontakta förskoleservice.