Ändra, byta, säga upp plats

Du kan ladda ner blanketter för att till exempel ändra schema eller säga upp plats i förskolan eller familjedaghem.

Om du vill byta förskola eller familjedaghem ska du göra en ny ansökan.

Du måste säga upp ditt barns plats i kommunal förskola eller familjedaghem minst en månad innan barnet ska sluta. (Observera att placeringar på fristående förskolor inte kan sägas upp via denna e-tjänst.)