Ändra, byta, säga upp plats

Du kan ladda ner blanketter för att till exempel ändra schema eller säga upp plats i förskolan eller familjedaghem. För barn födda 2014, som inte beviljats uppskjuten skolplikt, sägs förskoleplatsen upp automatiskt 2020-07-31. Vill du avsluta platsen tidigare måste du skicka in din uppsägning en månad innan avslut.

Om du vill byta förskola eller familjedaghem ska du göra en ny ansökan.

Du måste säga upp ditt barns plats i kommunal förskola eller familjedaghem minst en månad innan barnet ska sluta. För barn födda 2014, som inte beviljats uppskjuten skolplikt, sägs förskoleplatsen upp automatiskt 2020-07-31. Vill du avsluta platsen tidigare måste du skicka in din uppsägning en månad innan avslut. Informationen på denna sida gäller bara kommunala förskolor. Observera att placeringar på fristående förskolor inte kan sägas upp via e-tjänsten. Har du barn på fristående förskola tar du kontakt med förskolan direkt.