Förskola och familjedaghem

Du som har barn mellan ett och fem år kan välja mellan förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg). Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik tid för hela familjen. Här kan du läsa om vad Göteborgs Stads förskolor och familjedaghem erbjuder ditt barn och dig.

Hitta förskolor

Förskolan riktar sig till barn från ett år till de börjar i förskoleklass. Här finns kontaktuppgifter till alla förskolor i Göteborg - både kommunala och fristående.

Aktuellt i förskolan

Här hittar du aktuella artiklar om förskolan, där barnens lärande och utveckling är i centrum.

Lov- och studiedagar

Här finns information om studie- och planeringsdagar för förskolan samt om förskola på sommaren.

Nattomsorg, omsorg annan tid

Behöver ditt barn förskola eller omsorg på annan tid än dagtid finns det olika alternativ. Dygnet-runt-förskola eller nattomsorg har längre öppettider än vanliga förskolor.

Mat i förskolan

Här finns information från måltidsservice om maten som serveras på förskolorna. Behöver ditt barn specialkost eller har allergier ska du berätta det för personalen.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Unikum

Göteborgs Stads förskolor använder det digitala verktyget Unikum för dokumentation och kommunikation i förskolan. Unikum finns både som app och på webben. Här kan du enkelt följa ditt barns vardag och utveckling i förskolan.

Barn- och elevförsäkringar

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Lämna synpunkter

I förskolan står barnens lärande och utveckling i centrum. Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten vänder du dig till förskolan. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen, i andra hand till rektorn.

Anmäla diskriminering eller kränkande behandling

Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp misstankar om diskriminering eller kränkande behandling. Anmäl diskriminering eller kränkande behandling till förskolans rektor.

Så behandlar förskoleförvaltningen personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Starta och driva fristående förskola och övrig barnomsorg

På sidor under Företagare får du information om vad du behöver veta och göra för att starta och driva fristående verksamhet inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och vilka regler som gäller.

Tillsyn av förskolor

Göteborgs Stad utövar tillsyn av de fristående förskolorna och enskild pedagogisk omsorg. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

Förskoleförvaltningen

Göteborgs förskoleförvaltning ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och öppna förskolorna. Här hittar du information om organisationen.