E-handelssystemet Proceedo

I Göteborgs Stads e-handelssystem Proceedo kan du se vilka ramavtal Göteborgs Stad har, med vilka företag samt vilka varor och tjänster stadens medarbetare kan välja idag. Det är också i Proceedo du som ramavtalsleverantör svarar på förnyade konkurrensutsättningar (FKU).

Logga in i e-handelssystem Proceedo

Användarnamn: avtal@ink.goteborg.se

Lösenord: proceedo

Logga in i Proceedo (proceedo.net/web)

Rekommenderad webbläsare: Chrome eller Explorer (Edge fungerar inte för tillfället)

Så hittar du i Proceedo

Läs mer om hur du hittar i Proceedo:

Guide till Proceedo

Besvara en förnyad konkurrensutsättning

Som ramavtalsleverantör till Göteborgs Stad kan du på vissa ramavtal svara på så kallade förnyade konkurrensutsättningar. Det innebär helt enkelt att du lämnar anbud på nytt vid varje enskild beställning från stadens verksamheter.

När en förnyad konkurrensutsättning annonseras skickas en inbjudan med en länk till konkurrensutsättningen till samtliga ramavtalsleverantörer på ramavtalet. Klicka på länken för att delta i konkurrensen. 

Manual för förnyad konkurrensutsättning

Om e-handelssystemet Proceedo

Göteborgs Stad använder Proceedo som e-handelssystem vilket levereras av Visma Commerce AB.

Varför e-handel?

Göteborgs Stad ställer krav på elektronisk handel (e-handel) vid upphandling av varor och tjänster. För dig som leverantör innebär det att det avtal din organisation har med Göteborgs Stad blir beställningsbart i e-handelssystemet. Ett e-handelssystem gör det möjligt för Göteborgs Stad att ha ett elektroniskt flöde från presentation av avtal till beställning och faktura.

Göteborgs Stad använder e-handel för att upprätthålla en effektiv inköpsprocess. Medarbetarna kan enkelt hitta avtalade varor och tjänster samt se aktuella priser och villkor. Det blir lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris. Uppföljningen av inköpen blir dessutom tydligare och mer innehållsrik. Statistik per avtal och avtalade produktområden blir underlag för det fortsatta strategiska arbetet med upphandling och styrning av inköp.