Inköp och upphandling

Göteborgs Stad gör varje år inköp för cirka 20 miljarder kronor. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling. Lagarna är till för att ge alla företag möjlighet att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn.

Du som är ramavtalsleverantör till Göteborgs Stad har ingått en långsiktig affärsrelation med Göteborgs Stad som kund. Du kommer att få beställningar via e-handelssystemet Proceedo Winst. Under tiden som du är vår leverantör kommer vi att göra kontinuerliga uppföljningar.

All upphandling börjar med att Göteborgs Stads verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i kommunens verksamheter eller på marknaden. Eller så är det ett ramavtal som håller på att löpa ut och därmed ska konkurrensutsättas igen.

Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för drygt 20 miljarder kronor varje år. Genom att ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen miljöpåverkan. Vi ger också signaler till marknaden att styra mot en mer hållbar produktion och handel.

Göteborgs Stad för en dialog med företag på marknaden om vilka varor och tjänster kommunen är i behov av. Det är viktigt för oss att göra upphandlingar som är anpassade efter både verksamhetens behov och vad marknaden kan erbjuda. Genom att du hör av dig till oss eller svarar på en förfrågan om information eller extern remiss har du möjlighet att bidra till upphandlingen.

Röster om upphandling är en poddserie utgiven och producerad av Göteborgs Stad inköp och upphandling. I podden vänder vi insidan ut på de åsikter, uppfattningar och känslor som offentlig upphandling skapar. Såväl allmänheten som beställare, politiker och leverantörer kommer till tals. Syftet är att skapa större samsyn kring den offentliga affärens betydelse i samhället. Serien producerades i sex avsnitt 2015-2016.

Göteborgs Stad har en samlad organisation som arbetar med placeringar och upphandlingskompetens inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Organisationen kallas Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion.

Inköpsresan är en livepoddserie om inköp och upphandling. En arena där vi tillsammans med andra vänder och vrider på olika utvecklingsområden. I Göteborg är ambitionen hög och vi har kommit långt, men vi tror att de stora sakerna gör vi bäst tillsammans. Följ med oss på resan!

Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling är en viktig del av stadens arbete för att skapa en öppen och jämlik stad. Är eller planerar du att bli leverantör till Göteborg Stad? Då kommer du troligen stöta på upphandlingar med sysselsättningskrav enligt den så kallade modellen för social hänsyn.