Ansök om bygglov för uteservering

Du behöver bygglov om du helt eller delvis ska bygga in din uteservering, den kallas då istället sommarveranda. Du söker bygglov på stadsbyggnadskontoret. Tänk på att om du måste ha fått tillstånd från polisen innan du får sätta upp din uteservering, även om du fått bygglov och startbesked.

Information och regler

Checklista med exempel för uteserveringar

Bygglov för uteserveringar - att tänka på

Säsongslov för uteserveringar, exempel - bygglov eller inte

När behövs bygglov för min uteservering?

Ska du ställa ut stolar på trottoaren behöver du inte bygglov. Bygglov behöver du om du helt eller delvis ska bygga in din uteservering, den kallas då istället sommarveranda. Räcken som är täta, mindre än 50 % genomsläpplighet, och har en höjd över 1,1 m är bygglovspliktiga. Det gäller oavsett material, även om de är av glas. Höj- och sänkbara glasavgränsningar som kan skjutas upp mer än 1,1 m är bygglovspliktiga. Bygglov behövs om verandan har markiser/tak med stödben eller har fler sammanlänkande parasoller. Parasoller som fästs i fasad räknas som tak och behöver bygglov.

Läs mer under Uteservering – regler och utformning.

Reklamytor på avgränsningarna eller på markiserna klassas som skyltar och kräver då ett separat bygglov.

Du söker bygglov på stadsbyggnadskontoret

Bygglovet är tidsbegränsat och säsongen för sommarverandan är 1 april – 31 oktober. Du kan få bygglov för flera säsonger. Då ska sommarverandan vara utformad på ett sätt som passar byggnaden och miljön runt omkring och ha en bra tillgänglighet. Om du ska ändra utformningen eller storleken på sommarverandan så krävs det alltid ett nytt bygglov.

Tillgänglighet

Uteserveringar och sommarverandor ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Uppbyggnader bör därför minimeras. Eventuella ramper ska uppföras inom uteserveringens avgränsning. Läs mer om regler för tillgänglighet för uteservering, regler och utformning.

När kan jag börja bygga?

Du får inte börja bygga förrän du fått bygglov och startbesked. För att börja använda sommarverandan måste du också ha ett slutbesked. I startbeskedet står det vilka handlingar du behöver skicka in inför slutbesked.

Tillstånd för uteservering

Oavsett om du behöver bygglov eller inte krävs det alltid ett tillstånd för att få sätta upp en uteservering.

Ansök om tillstånd för uteservering

Så här gör du

Tillsammans med din ansökan om bygglov behöver du skicka in ritningar och andra handlingar

De här handlingarna behövs i din ansökan om bygglov

 • Planritning i skala 1:100 (möblerad)
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Redovisning av material och kulör
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400 (max två år gammal)
  Beställ en enkel nybyggnadskarta här
 • Avvecklingsplan
 • Brandskyddsdokumentation om verandan är tät, har tak och väggar
 • Utlåtande om tillgänglighet, avsteg ska redovisas och motiveras
 • Förslag på kontrollplan

Ansök via blankett

Ansök om bygglov för uteservering

Skicka eller lämna in din ansökan och övriga handlingar till Stadsbyggnadskontoret.

Postadress: Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg.

Besöksadress: Köpmansgatan 20, entréplan. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Ansök direkt på webben

Du kan också ansöka om bygglov via vår e-tjänst.

För att ansöka direkt på webben behöver du en giltig E-legitimation.