Ersättningsbelopp inom fristående barnomsorg

Här kan du se ersättningar i fristående förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem. Från och med 1 juli 2018 gäller en ny resursfördelningsmodell för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Ny resursfördelningsmodell ska utjämna skillnaderna

Syftet med den nya resursfördelningsmodellen är att få en mer likvärdig förskola och skola där resurserna kan styras dit de behövs mest. Likvärdig förskola innebär i det här sammanhanget att alla barn ska ha tillgång till undervisning med lika god kvalitet och ge möjlighet för varje barn eller grupp av barn att lyckas.

Läs mer om den nya resursfördelningsmodellen här.

Filer och dokument