Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Riktlinjer för alkoholservering

Det är alkohollagen som reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Varje kommun ska också ha riktlinjer för hur de tillämpar reglerna för alkoholservering.

Handlingar som krävs för att ansöka om serveringstillstånd

Du som vill servera alkohol behöver ett serveringstillstånd. Det ansöker du om hos tillståndsenheten.

Finansieringsplan för serveringstillstånd för restaurang

Tillståndsenheten behöver veta hur finansieringen av din verksamhet har gått till. Du behöver därför visa pengarnas väg från början till dess att betalningen gjorts. Vår uppgift är att säkerställa att alla pengar som finansierat verksamheten har tjänats på laglig väg och är beskattade.

Utbildning i alkohollagen

Göteborgs stad erbjuder inte någon egen utbildning i alkohollagen. Det är dock viktigt att du som tillståndshavare arbetar för att uppnå en god miljö för alkoholservering.

Kunskapsprov

För att få serveringstillstånd måste de personer som har inflytande i verksamheten ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.