Avgifter

Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd eller ändra i ett tillstånd. Du som har serveringstillstånd ska betala en tillsynsavgift varje år.

Inga avgifter för serveringstillstånd i vissa kommuner

Göteborgs Stad, Kungälv, Stenungsund, Mölndal, Härryda, Tjörn, Öckerö och Partille kommuner har beslutat att ta bort avgifterna för serveringstillstånd och alkoholtillsyn under 2021.

Det betyder att du som söker serveringstillstånd i dessa kommuner under 2021 inte behöver betala in någon avgift för ansökan. Du som redan har ett serveringstillstånd i någon av dessa kommuner kommer inte få någon faktura för tillsynsavgiften 2021. Har du sökt tillstånd i dessa kommuner under 2021 kommer du få ansökningsavgiften återbetalad.

För dig som söker tillstånd i någon av våra övriga kommuner listas avgifterna här nedan. Varje kommun fattar självständigt beslut om att till exempel sänka eller ta bort avgifterna under en tidsperiod. Har du frågor om eventuella förändringar av avgifterna under 2021 ska du därför vända dig till din hemkommun.

Avgiften ska du betala in på bankgiro 338-7537.

Ansöka om serveringstillstånd

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap 8 600 kronor.
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet 8 600 kronor.
 • Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 8 600 kronor.

Ansöka om tillfälligt tillstånd

 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar 3 200 kronor. (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 500 kronor.)
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar 4 300 kronor. (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 1 500 kronor.)
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap: Grundavgift 500 kronor + 100 kronor per tillfälle som tillståndet omfattar.
 • Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal 300 kronor för en dag.

Ansöka om provsmakning

 • Tillstånd för provsmakning vid arrangemang upp till tre dagar 3 200 kronor. (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 500 kronor.) 
 • Tillstånd för provsmakning vid arrangemang fler än tre dagar 4 300 kronor. (Om du får nej på din ansökan betalar vi tillbaka 1 500 kronor.)

Ansöka om ändringar i tillstånd

 • Ändringar i befintligt tillstånd 2 700 kronor.

Gemensamt serveringsutrymme

 • Servering i gemensamt serveringsutrymmen 2 700 kr

Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag

 • Ändringar i bolag med tillstånd 4 800 kronor.

Anmälan

 • Catering, anmälan och godkännande av lokal, vid första tillfället 300 kronor.
 • Catering, anmälan och godkännande av lokal som redan tidigare godkänts 200 kronor.

Kunskapsprov

Avgiften för kunskapsprovet gäller även för dig som söker tillstånd i Göteborg, Kungälv, Mölndal och Stenungsund.  Din handläggare bokar dig på kunskapsprov när du har ett pågående ärende. Avgiften ska betalas in på bankgiro 338-7537.

 • Avgift för att göra kunskapsprov är 1 300 kronor per provtillfälle.

Avgifter för tillsyn

Göteborgs Stad, Kungälv, Stenungsund, Mölndal, Härryda, Tjörn, Öckerö och Partille kommuner har beslutat att ta bort tillsynsavgiften under 2021. För dig som har tillstånd i någon av våra övriga kommuner gäller tillsvidare de avgifter som listas nedan.

När du har ett serveringstillstånd betalar du en avgift varje år. Den avgiften får du som ansvarig för serveringstillståndet skickat till dig på en faktura.

Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift per år. Utöver den fasta avgiften betalar du också varje år en rörlig avgift som baseras på din försäljning av alkohol. Försäljningen ska redovisas varje år i restaurangrapporten.

En tillsynsavgift tillkommer för dig som har sen serveringstid.

Fast avgift för tillsyn 

Den fasta tillsynsavgiften gäller för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap där serveringen sker året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras en gång per år.

 • Fast tillsynsavgift vid servering till slutet sällskap, 1 600 kronor per kalenderår.
 • Fast tillsynsavgift vid servering till allmänheten, 2 700 kronor per kalenderår.

Rörlig avgift för tillsyn vid servering till allmänheten

Den rörliga tillsynsavgiften betalas av tillståndshavare med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras en gång varje år.

Rörlig avgift för tillsyn
Avgiftsklass Årsomsättning Avgift per år
1 500 000 kr 2 100 kr
2 500 001 - 1000 000 kr

5 400 kr

3 1 000 001 - 2 000 000 kr

8 600 kr  

4 2 000 001 - 5 000 000 kr 10 700 kr
5 5 000 001 - 10 000 000 kr 12 900 kr
6 10 000 001 - 15 000 kr

Vid sen serveringstid

Avgiften för sen serveringstid gäller för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap där serveringen sker året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Avgiften faktureras årligen.

 • Öppettid till klockan 02.00, 1 100 kronor.
 • Öppettid till klockan 03.00, 2 100 kronor.
 • Öppettid till klockan 04.00, 5 400 kronor.
 • Öppettid till klockan 05.00, 7 500 kronor.

Förseningsavgift  

Om du lämnar in restaurangrapporten för sent får du betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften faktureras tillsammans med avgiften för tillsyn.

 • Försenad restaurangrapport, 500 kronor.