Ansök om saneringsintyg

Steg 1 av 1 Påbörjat

Ansökan om saneringsintyg

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Hamn- och fartygsuppgifter

Platsuppgifter
För att välja hamn ber vi dig först att ange vilket hamnområde fartyget ska lägga till i.
Ska fartyget lägga till i ytter- eller innerhamn?
Aktuell tidsperiod:

Ange tidpunkt enligt HH:MM eller med fri text

Ange tidpunkt enligt HH:MM eller med fri text

Uppgifter gällande fartyget:
Är det ett passagerarfartyg?

Kontaktperson

Ange ett korrekt telefonnummer. Exempel format 031-123456, 0700-123456.

Fakturamottagarens uppgifter

Organisationsnummer eller VAT-nummer