Lokaler för förskola, skola och fritidshem

Du måste alltid anmäla verksamhet för förskola, skola eller fritidshem till miljöförvaltningen som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalkens regler. Det gäller vid start, utökade lokaler, flytt och ägarbyte. Samma krav gäller för både fristående och kommunala verksamheter.

Om du ska starta en förskola, en skola eller ett fritidshem ska du anmäla detta till miljöförvaltningen. Du måste också anmäla om du vill göra förändringar i en verksamhet som redan är igång. Samma krav gäller för både fristående och kommunala verksamheter.

För att få driva en förskola, skola eller fritidshem måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöförvaltningen ska regelbundet granska din verksamhet.