Registrera livsmedelsverksamhet

Du som ska ta över eller starta en livsmedelsverksamhet i Göteborg måste registrera den hos miljöförvaltningen. Om du byter organisationsnummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

Vilka verksamheter ska registreras?

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel ska registrera det hos oss.

Undantaget är större livsmedelanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller en fiskindustri. För sådana måste du istället ansöka om ett godkännande. Då kommer miljöförvaltningen eller Livsmedelsverket att kontrollera att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta. Kontakta miljöförvaltningen för mer information (kontaktinformation finns längst ner på sidan).

Tar du vatten från egen brunn?

Tar du vatten från egen brunn till din livsmedelsverksamhet måste du registrera detta på en särskild blankett. Kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Registrera enskild brunn

  Innan du registrerar

  Innan du börjar registrera din livsmedelsverksamhet är det bra om du läser igenom följande information om regler och avgifter.

  Så här registrerar du

  Registrera tidigast 30 dagar innan start

  Skicka in din registrering tidigast 30 dagar innan du tänkt starta. Det betyder att du inte ska registrera din verksamhet förrän du är säker på om och när du ska öppna. Om du inte startat inom 30 dagar kommer din registrering att tas bort och du blir tvungen att göra en ny.

  När du registrerar via vår e-tjänst får du ett registreringsbevis direkt med e-post. Du kan då starta verksamheten direkt.

  Registrera via e-tjänst

  Det finns också möjlighet att registrera via pappersblankett. Handläggningstiden blir cirka tio arbetsdagar och du får ett registreringsbevis på posten. Du får starta verksamheten två veckor efter att du har skickat in din registrering även om du inte hunnit få beviset.

  Blankett för att registrera livsmedelsverksamhet

  Detta behöver du för att registrera

  Se till att du har tillgång till följande uppgifter:

  • e-postadress
  • organisationsnummer för din firma eller ditt personnummer om du har enskild firma
  • adress och telefonnummer

  Vad kostar det att registrera?

  Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att registrera livsmedelsverksamheter. Att registrera via e-tjänst kostar 600 kronor. En registrering via pappersblankett kostar 1 164 kronor eftersom det innebär mer administrativt arbete för miljöförvaltningen.

  Detta händer sedan

  När du startat din verksamhet kommer miljöförvaltningen att kontakta dig för att boka in ett första besök. Vid det besöket kommer vi att gå igenom hur livsmedelskontrollen fungerar. Vi kommer samtidigt att göra en bedömning av din verksamhet, en så kallad riskklassning, som kommer att ligga till grund för hur stor din årliga kontrollavgift blir.