Ansök om starttillstånd

Allt arbete i gatu- och spårområde kräver ett avtal med trafikkontoret. För att få gräva i kommunens gata måste du dessutom ha ett starttillstånd.

När ska du söka starttillstånd?

Du behöver ett starttillstånd av trafikkontoret för att gräva i gatan eller nära ett spårområde på kommunens mark.

Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom vilka regler som gäller

Det är noga reglerat hur du får göra om du ska gräva i stadens gator. De som gräver i stadens gator är oftast professionella entreprenörer som utför arbetet på uppdrag av andra. Läs mer om vad som gäller i Teknisk Handbok.

Så här förbereder du din ansökan

När alla underlag är klara kan du ansöka om starttillstånd