Inmätning av VA-anläggning

För att ha koll på var ledningarna ligger i marken så mäter vi in det geografiska läget, alltså riktning, lutning och läge, på nylagda ledningar innan vi återställer marken efter grävningen. Utför du arbete åt Kretslopp och vatten omfattar uppdraget inmätning av de anläggningar och ledningar som kopplas in eller är inkopplade på våra anläggningar.

Här kan du läsa våra bestämmelser för inmätning av VA och för delar av trafikkontorets ledningar och anläggningar:

Bestämmelser för inmätning av VA - M21

Innan arbetet startar ska du som är entreprenör kontakta Kretslopp och vatten för att gå igenom inmätningsrutiner.

Här är en äldre version av dokumentet, som gäller för äldre entrepenader roch arbeten:

Kretslopp och vattens bestämmelser för inmätning av VA - M19

Filer och dokument