Brandfarlig och explosiv vara

Räddningstjänsten har ansvar för frågor kring brandfarligt och explosivt material.

Läs mer på Räddningstjänstens webbplats