Regler och ansvar för avfall

Du som driver företag, verksamhet eller äger flerbostadshus ska hantera, lagra och transportera avfall på ett säkert sätt. Här kan du läsa om lagar och regler för avfall.

Som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering. Här hittar du bland annat avfallsförordningen, våra lokala avfallsföreskrifter och miljöbalken.

Du som fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen fungerar och för att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Producentansvar innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt i samhället, också ansvarar för att ta hand om den.