Rådgivning till arrangörer

Om du önskar rådgivning för ett evenemang som du vill utveckla kan du höra av dig till Göteborg & Co för vidare vägledning inom områden som projektledning, kommunikation och marknadsföring samt säkerhet.

Göteborg & Co kan erbjuda evenemangsarrangörer strategisk rådgivning och stöd i evenemangsfrågor som:

  • synlighet och utsmyckning i stadsrummet,
  • kommunikation,
  • säkerhet,
  • nätverk- och kontaktförmedling
  • samt kontakt med volontärpoolen Team Göteborg.

För att kunna avgöra om ett samarbete är aktuellt gör de en bedömning av hur stort värde evenemanget har för Göteborg som destination, hur det bidrar till marknadsföringen och utvecklingen av Göteborg samt hur det bidrar till destinationens övergripande mål.