Starta, driva och etablera

Vill du stärka ditt företag och upptäcka nya möjligheter? Göteborg erbjuder mycket hjälp för dig som är företagare.

Planerar ditt företag en expansion eller en nyetablering i Göteborgsregionen? Business Region Göteborg förser dig med avgörande kunskap och kontakter.