Starta, driva och etablera

Det ska vara enkelt att starta, driva och etablera företag i Göteborg. Här får du en överblick över viktiga tjänster och kontakter i staden.

Vill du stärka ditt företag och upptäcka nya möjligheter? Göteborg erbjuder mycket hjälp för dig som är företagare.

Planerar ditt företag en expansion eller en nyetablering i Göteborgsregionen? Business Region Göteborg förser dig med avgörande kunskap och kontakter.