Hållbart företagande

Det finns flera sätt som du kan driva ditt företag mer hållbart på. Här får du vägledning och tips om hur du kan arbeta med planering av resor och transporter, energieffektivisering, kemikalieanvändning och avfallshantering.

När det gäller kemikalier i varor är det viktigt att företaget jobbar metodiskt, både för att följa lagar och regler men också för att kunna ta ett ännu större ansvar än vad lagen kräver. Här får du vägledning steg för steg hur ditt företag kommer igång med ett metodiskt kemikaliearbete och bidrar till en giftfri miljö.

Här hittar du information om sortera avfall.

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta.

Med Stadslandet Göteborg skapar vi förutsättningar för grön affärsutveckling och innovation genom att ta vara på outnyttjade kompetenser, initiativ och naturresurser mellan stad och land - för en hållbar utveckling av lokalsamhällena i norra Göteborg och en mer koldioxidsnål stad.