Hantera avfall

Ska du ordna ett evenemang på offentlig plats är det du som arrangör som står för städningen. Kommunen ansvarar för att transportera avfallet till rätt ställe.

Avfallet ska du så långt som möjligt sortera i fraktionerna (avfallssorterna) matavfall, förpackningar, tidningar, brännbart avfall och eventuellt byggavfall. Vi på kretslopp och vatten hjälper dig att lösa avfallshanteringen.

Kontakta kretslopp och vatten senast en månad innan evenemanget

Ta kontakt med kretslopp och vatten senast en månad innan du ska hålla ditt evenemang. Har evenemanget många deltagare eller pågår under flera dagar är det bra att vi träffar dig för att gå igenom avfallshanteringen. Då kan våra kundsamordnare hjälpa dig att planera hur många behållare och eventuella toaletter du behöver för evenemanget, och hur ofta och när vi ska tömma avfallet.

Hyr toaletter av privat företag

Du ska också se till att vägen fram till behållarna och toaletterna är tillräckligt bred och kan bära sopbilarna. Kommunen hyr inte ut toaletter, utan du måste vända dig till ett privat företag. Uthyraren av toaletterna ska beställa tömning hos vår kundservice. För utsorterade förpackningar och tidningar beställer du behållare och tömning av valfri entreprenör.

Beställning av tömning och uthyrning av behållare

Avfall/Funktion Uthyrning av behållare Tömning
Matavfall Kärl eller container – du beställer av förvaltningen kretslopp och vatten Du beställer av förvaltningen kretslopp och vatten
Brännbart Kärl eller container – du beställer av förvaltningen kretslopp och vatten Du beställer av förvaltningen kretslopp och vatten
Förpackningar Kärl eller container – du beställer av valfri entreprenör Du beställer av valfri entreprenör
Tidningar Kärl eller container – du beställer av valfri entreprenör Du beställer av valfri entreprenör
Toaletter Toaletter (till exempel bajamajor) – du beställer av valfri entreprenör Uthyraren beställer av förvaltningen kretslopp och vatten
Byggavfall Container eller storsäck – du beställer av valfri entreprenör Du beställer av valfri entreprenör