Ansök om riksfärdtjänst

För att kunna göra en resa med riksfärdtjänst måste du ha ansökt om tillstånd och fått tillståndet beviljat.

Planerar du att resa med riksfärdtjänst efter 1 september?

1 juli 2019

Från och med den 1 september 2019 kommer beställning av resor med riksfärdtjänst att hanteras av Riksfärdtjänsten Sverige AB. Ansökan om riksfärdtjänst hanteras precis som tidigare av serviceresor.

Läs mer här

Ansök i god tid

En ansökan om riksfärdtjänst ska vara hos serviceresor senast tre veckor innan din planerade resa. Ska du resa vid storhelg såsom julhelgen vill vi gärna få in din ansökan ännu tidigare. Här hittar du information om vad som gäller vid julresor. Vi annonserar, både på vår webbsida och i dagspress, när sista ansökningsdag för julresor är.

Enstaka eller återkommande resor med riksfärdtjänst

Du kan ansöka om tillstånd för enstaka eller återkommande resor till en kommun. Ska du göra resor till flera olika kommuner behöver du ansöka och få ett tillstånd till varje kommun du ska resa till.

Hur hanteras min ansökan?

I Göteborg är det är alltid en handläggare på serviceresor som utreder din ansökan.

När serviceresor behandlar din ansökan utgår vi alltid från att du ska resa med allmänna kommunikationsmedel. Om det inte fungerar med din funktionsnedsättning kan det bli aktuellt att resa med fordon som kör färdtjänstuppdrag, såsom taxi eller rullstolsbuss.

Information och regler

Beslut om du får riksfärdtjänst eller inte tas enligt den lag som finns om riksfärdtjänst och enligt stadens riktlinjer för riksfärdtjänst.

Så här gör du