Ansök om och boka resor till och från fritidsverksamhet

För att kunna ansöka om resor mellan hemmet och fritidsverksamhet behöver eleven först ha ett färdtjänsttillstånd.

Elever som reser mellan hemmet och skolan kan få skolskjutsresor genom grundskoleförvaltningen. För att få resor mellan hemmet och fritidsverksamhet krävs däremot ett färdtjänsttillstånd. Färdtjänst kan vara aktuellt för alla, oavsett ålder. Prövningen görs på samma sätt för både barn och vuxna och utgår från personers förmåga att själv förflytta sig eller färdas med allmänna kommunikationer.

Färdtjänstresor skiljer sig från skolskjutsresor. Färdtjänstresor har till exempel inga fasta förare och resorna samplaneras med andra färdtjänstresenärer. När det gäller skolskjuts så är det däremot möjligt att ansöka om fast förare vid särskilda behov och samplanering sker, med andra elever.

Så här gör du

Om du inte har ett färdtjänsttillstånd

Ansök om färdtjänst

Om du redan har ett färdtjänsttillstånd

Om du redan har ett färdtjänsttillstånd och vill ansöka om resor till och från fritidsverksamhet ska du ansöka om dessa resor genom att använda blanketten "Ansök om fler resor". Du måste komplettera din ansökan med ett intyg från fritidsverksamheten som innehåller följande uppgifter:

  • Fritidsverksamhetens namn och kontaktuppgifter
  • Barnets namn och personnummer
  • Form av omsorg (morgonomsorg, eftermiddagsomsorg eller lovomsorg)
  • Antal dagar per vecka
  • För vilken period (från och med - till och med datum)

Skicka in de kompletterande uppgifterna tillsammans med blanketten till adressen som finns angiven på blanketten.