Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. En öppen och kreativ mötesplats kring stadsutveckling i Göteborg men med inspiration från hela världen.

Göteborgs Stadstriennal