Plan- och byggprojekt

Backa - bostäder vid Båtsman Hisings Gata

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av småhus i anslutning till befintlig bebyggelse. Planen innehåller 30 st småhus och parhus, varav 7 st är bostäder med särskild service för funktionshindrade.

Vad händer just nu?

Gruppbostaden började byggas 2009 och färdigställdes i december 2010. För mer information om bostäderna, kontakta byggherren.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
6 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
24 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN442/02
Diarienummer FK
FN0452/03

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad äger marken där gruppbostaden är belägen. Övrig mark är privatägd.