Plan- och byggprojekt

Gårdsten - Bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum (BoStad2021)

Stadsdel Gårdsten.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta vid Gårdsten Centrum. Planen kommer att innehålla cirka 250 bostäder i flerfamiljshus och radhus, samt lokaler, varav 125 ingår i BoStad2021. Upplåtelseformen blir både hyresrätter, bostadsrätter.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-04-05, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5422.

Karta

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1422/15
Diarienummer FK
FN2291/16
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gårdsten Centrum inom stadsdelen Gårdsten i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2016
  Byggstart
  2018
  Projektavslut
  2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad/Gårdstensbostäder