Plan- och byggprojekt

Kålltorp - idrottsplats vid Härlanda Park

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Kålltorp.

Idrottsanläggningen innebär två stycken konstgräsplaner samt ett klubbhus och en mindre läktare ( intill före detta Härlanda fängelse). Anläggningen ska ersätta Torpavallens idrottsplats som med sin omfattande barn- och ungdomsverksamhet inte är lämpligt placerad vid Alingsåsleden (E20).

Vad händer just nu?

Utbyggnad pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Utbyggnad av idrottsanläggning. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1140/02
Diarienummer FK
FN1025/02
Planens formella namn
Detaljplan för Idrottsplats vid Härlanda Park inom stadsdelen Kålltorp i Göteborg

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2011

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

KIGAB samt Göteborgs Stad