Plan- och byggprojekt

Hisingsleden - nytt logistikcentrum

SDN Västra Hisingen. Stadsdel
Björlanda och Sörred.

Ett nytt planförslag har tagits fram för att kunna utveckla verksamheter och bygga ett effektivt logistikcentrum vid Hisingsleden. Det nya förslaget gör det möjligt att lagra, lasta om och distribuera olika slags gods med närhet till Volvo och hamnen. Det strategiska läget minimerar transportarbetet och ger mindre trafikökningar.

Vad händer just nu?

Planen har vunnit laga kraft och utbyggnad pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1084/04
Diarienummer FK
FN0628/05
Planens formella namn
Logistikcentrum vid Hisingsleden

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Markägare är Prologis AB, Eklandia Fastighets AB och Bockasjö AB.