Plan- och byggprojekt

Önnered - bostäder vid Grässkärsgatan

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Önnered.

Detaljplanen innehåller fem tomter för friliggande enbostadshus som angörs via en förlängning av lokalgatan Grässkärsgatan.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2013-04-15). Detta innebär att planen är gällande.

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
5 stycken
Övrigt
Två tomter på kommunal mark och tre privata. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0930/04
Diarienummer FK
FN0519/06
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Grässkärsgatan inom stadsdelen Önnered i Göteborg

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och privatpersoner