Plan- och byggprojekt

Lindholmen - 220 lägenheter vid Lindholmsallén

SDN Lundby. Stadsdel Lindholmen.

I en ny detaljplan blir det möjligt att bygga 220 lägenheter vid Lindholmsallén med ett attraktivt läge nära älvstranden. Bostäderna fördelas på två separata punkthus och två lamellhus och alla lägenheter skall ha tillgång till en gemensam uteplats på gården. I gatuplanet kan husen innehålla kontor eller butiker för en levande gatumiljö.

Vad händer just nu?

Totalt 139 lägenheter har färdigställts under 2011-2012 av Byggvesta och Hökerum Bygg färdigställde 62 lägenheter med bostadsrätt under 2012 i Navet 3.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
120 stycken
Planerade bostadsrätter
100 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
83 bostadsrätter färdigställdes av Hökerum Bygg AB 4 kv 2011, och 59 lägenheter med hyresrätt färdigställdes av ByggVesta. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0879/05
Diarienummer FK
FN0938/06
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Lindholmsallén, Lindholmen 2:8

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    tredje kvartalet 2010

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Hökerum Bygg AB och Bygg Vesta