Plan- och byggprojekt

Lundby - bostäder i Västra Eriksberg

SDN Lundby. Stadsdel Eriksberg.

Totalt kommer ca 1 650 bostäder att byggas inom området. Området kring Dockan och söder om Kvarnberget kommer att bebyggas med flerbostadshus. För området på Platån (i den nordvästra delen av området) planeras både radhus och flerbostadshus. Första etappen av utbyggnaden av området pågick mellan år 2007 och 2016.

Våren 2019 påbörjas nästa etapp som innefattar ny busshållpats, ny vändslinga och nya gångbanor längs Monsungatan samt kajutbyggnad.

Vad händer just nu?

· Kajutbyggnad - vi bygger ett nytt promenadstråk längs älven. Under juni månad förekommer sprängningsarbeten vid piren ute i vattnet. Kajen kommer att vara avstäng för allmänheten under byggtiden. Arbetet startar april 2019 och planeras vara klart hösten 2019.

Mer information hittar du under fliken Information till höger.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
245 stycken
Planerade bostadsrätter
407 stycken
Planerade villor/radhus
29 stycken
Övrigt
Totalt kommer ca 2 000 bostäder i olika upplåtelseformer att byggas. Färdigställt: 2012-2013 ca 380 lägenheter 2014 - ca 200 lägenheter 2015 - 85 lägenheter (HSB) 89 lägenheter (JM) 2016 Totalt färdigställs 61 bostäder under året av NCC och ytterligare 89 lägenheter av Riksbyggen. 2018 - Riksbyggen färdigställde 61 bostadsrätter Byggstarter 2014 - ca 300 lägenheter 2015 - 71 lägenheter (JM) 2017 - 61 lägenheter (HSB) stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0826/04
Diarienummer FK
FN0321/04

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2012
  Byggstart
  Andra kvartalet 2009 -- 2014
  Projektavslut
  2020

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Eriksbergs Förvaltnings AB och Norra Älvstranden Utveckling AB äger merparten av marken.