Plan- och byggprojekt

Bergsjön - småskalig bebyggelse vid Saturnusgatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

I en ny detaljplan blir det möjligt att bygga blandade bostäder söder om Saturnusgatan. Gruppbyggda småhus och/eller mindre flerbostadshus i två till tre våningar kommer att byggas längs en lokalgata. Byggandet ska ske miljöanpassat och energieffektivt.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Under 2013 färdigställdes 28 bostads-/äganderätter av Egnahemsbolaget.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
6 stycken
Planerade bostadsrätter
30 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Planförslaget innehåller ca 30 småhus/lägenheter i äganderätt/bostadsrättsform. Gruppbostaden med 6 lägenheter färdigställdes 2 kv 2013. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0741/06
Diarienummer FK
FN0484/08
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Saturnusgatan.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Kvartal 1 2013

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Egnahemsbolaget äger kvartersmarken.