Plan- och byggprojekt

Göteborgs hamn - utbyggnad av Ytterhamnsområdet

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Arendal.

Ett nytt planförslag har tagits fram för att kunna förbättra infrastrukturen kopplad till Göteborgs hamn och utvidga området för hamnverksamheter. Omfattande vägförändringar, bland annat ny huvudentré till Ytterhamnsområdet och två nya broar över järnvägen ingår i förslaget. Bakgrunden till utbyggnaden är att godsvolymerna som hanteras i hamnen under den senaste femårsperioden har ökat kraftigt.

Vad händer just nu?

Planen har vunnit laga kraft och utbyggnad pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0693/05
Diarienummer FK
FN0825/08
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter vid Tankgatan samt broar över järnväg.

Handläggare

Markägare

NCC Property Development AB, Göteborgs Hamn AB, Svenska Shell, Göteborgs Stad.