Plan- och byggprojekt

Rambergsstaden - Verksamheter vid Herkulesgatan

SDN Lundby. Stadsdel Rambergsstaden.

Syftet med planändringen är att tillåta enklare förrådsbyggnader på mark som idag inte får bebyggas.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-10-06). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5248.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
160 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Prime Living är byggherre. Tidsbegränsat bygglov. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0662/12
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för verksamhetsområde vid Herkulesgatan inom stadsdelen Rambergsstaden.

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2016

Handläggare

Markägare

Privat