Plan- och byggprojekt

Kviberg - idrottshallar och skolområde

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kviberg.

Planförslaget omfattar den östra delen av det gamla regementsområdet Kvibergs kaserner. Syftet är att utveckla idrotts- och rekreationsmöjligheterna i området och skapa plats för förskola, F-9 skola samt tennishall och föreningsby. Visionen är att skapa Sveriges främsta och mest variationsrika område för idrott, hälsa och kultur.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-10-17). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5184.

Efter samrådet har föreslaget område för hall lyfts ut ur denna detaljplan och hanteras separat i annan plan; "Detaljplan för Hallområde för Kviberg", vilken vann laga kraft 14 december 2010. En beachvolleybollhall har byggts och är i drift. Arenan och torget står klart.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0633/06
Diarienummer FK
FN1508/07
Planens formella namn
Detaljplan för idrott och skola i Kviberg.

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun