Plan- och byggprojekt

Kålltorp - Bostäder vid Ättehögsgatan (BoStad2021)

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Kålltorp.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder samt lokaler inom bostadsområdet, nära kollektivtrafik och service vid Munkebäckstorget. Därutöver ska miljö- och cykelhus möjliggöras för såväl nya som befintliga bostäder liksom balkongtillbyggnad på befintliga hus. Detaljplanen bedöms kunna möjliggöra för ca 80 nya bostäder samt mindre lokaler för verksamheter mot Ättehögsgatan.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-01-24. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5372.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
80 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0559/14
Diarienummer FK
FN2919/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Ättehögsgatan inom stadsdelen Kålltorp.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018-12-31
    Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad