Plan- och byggprojekt

Kanalerna

SDN Centrum. Stadsdel Inom Vallgraven.

I framtiden kommer Stora Hamnkanalen att bli ett hamnstråk med aktiviteter på och längs med vattnet. Området ska vara ett av svaren på göteborgarnas önskan om att komma närmare vattnet och levandegöra stadens historia. Stora Hamnkanalen blir en viktig del av jubileet som bygger på stadens själ, och som gör avtryck för framtiden.

Vad händer just nu?

Projektet ligger på is i väntan på vattendom.

Karta

Status och handlingar

  1. Stadsutvecklingsprogram

    Stadsutvecklingsprogrammet presenterar stadsbyggnadsidén för ett område. Stadsutvecklingsprogrammet är vägledande, övergripande och sammanhållande.

Diarienummer

Diarienummer TK
TN3503/15
Planens formella namn
Jubileumssatsning i Stora Hamnkanalen

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området